Kikker en het vogeltje online dating kristne datingsider Halsnæs

Ten opzichte van begin jaren zestig is de stand met zo'n 85% afgenomen. Ook in andere landen zet deze afname door Bron en meer waarnemingen: Om bij ons zomertalingen te zien kun je het beste slootjes en ondiepe plasjes afzoeken in weidevogelrijke gebieden. Want de mannetjes hebben een vreemde, krakende roep, die wel wat op die van een kikker lijkt.De graslanden bij de Lepelaarsplassen in Flevoland is een goede plek.Zomertalingen zijn in een zeer groot deel van Europa en Azië te vinden als broedvogel.Van Finland tot Denemarken en van zuidelijk Frankrijk tot aan Griekenland.Bijvoorbeeld door te ageren tegen de jacht tijdens de trek in onder meer Frankrijk en voor leefgebiedsherstel in de Sahel, via onder andere het programma Living the Edge.Zomertalingen kunnen worden aangetrokken met hoge waterpeilen, plas-dras-gebieden en de aanleg van moerasjes.Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.

Het nest bevindt zich in dichte kruidenvegetatie of in een graspol.

De soort is ook geholpen met extensief slootkantbeheer en laat maaien.

Dat vraagt om een ander soort landbouw in Nederland.

Vogelbescherming pleit voor een ander soort landbouw in Nederland via onder meer de campagne Red de Rijke Weide.

Een type landbouw waarbij de natuur een plek op het boerenbedrijf heeft, maar waarbij boeren ook meer verdienen aan hun producten, zodat er ook een duurzame financiering van die grote natuurlijke rijkdom ontstaat.

Leave a Reply